Hem / Bestraffningar antidopning / 833-18MattiasZografos

Dopingnämndens beslut

Namn: Mattias Zografos

Förening: Brynäs Armwrestling
SF: Svenska Budo & Kampsportförbundet
Testtillfälle: Utom tävling

Dopingförseelse: Underlåtenhet att lämna dopingprov (artikel 2.3)

Bakgrund

Dopingkommissionen har i anmälan den 22 februari 2019 uppgett att det den 3 december 2018 genomfördes en dopingkontroll beträffande Mattias Zografos i Friskis & Svettis anläggning i Solna, men att han avvek från platsen och underlät att lämna dopingprov.

Beslut

Dopingnämnden beslutar enligt artikel 2.3 i Idrottens Antidopingreglemente att, i enlighet med artikel 10.3.1 i Idrottens Antidopingreglemente, avstänga Mattias Zografos under tiden från och med 13 maj 2019 till och med den 12 maj 2023 från deltagande i tävling eller annan aktivitet (annat än godkänt antidopingrehabiliteringsprogram) som godkänts eller organiserats av Riksidrottsförbundet eller specialidrottsförbund, förening eller IdrottsAB inom Riksidrottsförbundets medlemsorganisation. Mattias Zografos får under denna period inte heller delta i tävling godkänd eller organiserad av professionell liga eller annan internationell eller nationell evenemangsorganisation eller idrottsaktivitet, på elitnivå eller nationell nivå, som erhållit statligt bidrag.

Leveransadress:

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm för företagspaket och transporter