Hem / Bestraffningar antidopning / 201-16Lindqvist

Dopingnämndens beslut

Namn: Rickard Lindqvist

Förening: Köpings Idrottsklubb
SF: Svenska Parasportförbundet
Testtillfälle: Utanför tävling

Dopingförseelse: Art. 2.1 Idrottens Antidopingreglemente, IDR. Förekomst av Förbjuden substans - Metandienon.

Bakgrund

Dopingkommissionen har i anmälan den 17 maj 2016 uppgett att det den 21 februari 2016 genomfördes en dopingkontroll beträffande Rickard Lindqvist Beckombergahallen, Bromma.
Efter analys av det urinprov som han lämnat vid kontrolltillfället meddelade Dopinglaboratoriet vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, att provet innehöll Metandienon.
Dopingkommissionen införde den 6 april, 2016 en obligatorisk interimistisk avstängning avseende Rickard Lindqvist

Beslut

Mot bakgrund av att detta var Rickard Lindqvists andra förseelse mot dopingreglerna beslutar Dopingnämnden enligt artikel 2.1 i IDR. att, i enlighet med artikel 10.2.1 och 10.7.1 i IDR., avstänga Rickard Lindqvist under tiden från och med den 6 april 2016 till och med den 5 april 2024 från deltagande i tävling eller annan aktivitet (annat än godkänt antidopingrehabiliteringsprogram) som godkänts eller organiserats av Riksidrottsförbundet eller specialidrottsförbund, förening eller IdrottsAB inom Riksidrottsförbundets medlemsorganisation. Rickard Lindqvist får under denna period inte heller delta i tävling godkänd eller organiserad av professionell liga eller annan internationell eller nationell evenemangsorganisation eller idrottsaktivitet, på elitnivå eller nationell nivå, som erhållit statligt bidrag.

Överklagan

Rickard Lindqvist har den 26 september, 2016 ingett en överklagan till Riksidrottsnämnden.
Dopingkommissionen vidhåller sin framställan och sitt yrkande och Riksidrottsnämnden fastställer den 2 november, 2016 Dopingnämndens beslut.

Leveransadress:

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm för företagspaket och transporter