Dopingnämndens Beslut

Namn: Richard Hanisch

 

Förening: IFK Skövde HK

 

Provtagningstillfälle: Tävling

 

Dopingförseelse: Förekomst av förbjuden substans enligt artikel 2.1 Idrottens Antidopingreglemente (IDR).

Förbjuden substans: 5-Metylhexan-2-amin

 

Antidoping Sverige genomförde den 24 april 2021, en dopingkontroll beträffande Richard Hanisch vid en match i Skövde arena.

Efter analys av det urinprov som han lämnat vid kontrolltillfället meddelade Dopinglaboratoriet vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, att provet innehöll 5-Metylhexan-2-amin.

 

Beslut

Dopingnämnden beslutar enligt artikel 2.1 IDR att, i enlighet med artikel 10.2.2 IDR, stänga av Richard Hanisch under tiden från och med den 18 juni 2021 till och med den 17 juni 2023 från deltagande i tävling eller annan aktivitet (annat än godkänt antidopingrehabiliteringsprogram) som godkänts eller organiserats av Riksidrottsförbundet eller specialidrottsförbund, förening eller IdrottsAB inom Riksidrottsförbundets medlemsorganisation.

 

Richard Hanisch får under denna period inte heller delta i tävling godkänd eller organiserad av professionell liga eller annan internationell eller nationell evenemangsorganisation eller idrottsaktivitet, på elitnivå eller nationell nivå, som erhållit statligt bidrag


Överklagan

Senast den 27 september 2021 ska överklagan till Riksidrottsnämnden ske.