Antidoping Sveriges beslut

Namn: Erik Flood

Förening: Köpings Basketförening

Provtagningstillfälle: Tävling

Dopingförseelse: Förekomst av förbjuden substans enligt artikel 2.1 Idrottens Antidopingreglemente (IDR).

Förbjuden substans: 5-Metylhexan-2-amin

Antidoping Sverige genomförde den 8 november 2021, en dopingkontroll beträffande Erik Flood efter en match i Fryshuset, Stockholm.

Efter analys av det urinprov som han lämnat vid kontrolltillfället meddelade Dopinglaboratoriet vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, att provet innehöll 5-Metylhexan-2-amin.

Antidoping Sverige har utfärdat ett Föreläggande enligt art 7, Föreskrift för resultathantering, avseende konsekvenserna av Erik Floods förseelse.
Erik Flod har accepterat de föreslagna konsekvenserna i Föreläggandet.
Antidoping Sverige har utfärdat beslut i enlighet med art 8.7, IDR.
  
Antidoping Sverige beslutar enligt artikel 2.1 IDR, och i enlighet med artikel 10.2.2 IDR och 10.6.1.2, att ådöma Erik Flood en avstängningstid om 12 månader under tiden från och med den 6 december 2021 till och med den 5 december 2022 från deltagande i tävling eller annan aktivitet (annat än godkänt antidopingrehabiliteringsprogram) som godkänts eller organiserats av Riksidrottsförbundet eller specialidrottsförbund, förening eller IdrottsAB inom Riksidrottsförbundets medlemsorganisation. Erik Flood får under denna period inte heller delta i tävling godkänd eller organiserad av professionell liga eller annan internationell eller nationell evenemangsorganisation eller idrottsaktivitet, på elitnivå eller nationell nivå, som erhållit statligt bidrag.

Enligt art 8.7.1 Idrottens antidopingreglemente, får beslutet inte överklagas av den bestraffade parten.