Hem / Bestraffningar antidoping / 659-19 Oscar Larsson

Dopingnämndens beslut

Namn: Oscar Larsson

Förening: Pingvin Rugbyclub
SF: Svenska Rugbyförbundet
Testtillfälle: I samband med tävling

Dopingförseelse: Förekomst av förbjuden substans, artikel 2.1, Idrottens Antidopingreglemente

Bakgrund

Dopingkommissionen har i anmälan den 7 april 2020 uppgett att det den 17 augusti 2019 genomfördes en dopingkontroll beträffande Oscar Larsson i samband med match på Pilevallen, Trelleborg.
Efter analys av det urinprov som han lämnade vid kontrolltillfället meddelade Dopinglaboratoriet vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge att provet innehöll Probenecid.

Beslut

Dopingnämnden beslutar enligt artikel 2.1 i Idrottens Antidopingreglemente att, i enlighet med artikel 10.2.2 i Idrottens Antidopingreglemente, avstänga Oscar Larsson under tiden från och med 1 januari, 2020 till och med den 31 december 2021 från deltagande i tävling eller annan aktivitet (annat än godkänt antidopingrehabiliteringsprogram) som godkänts eller organiserats av Riksidrottsförbundet eller specialidrottsförbund, förening eller Idrotts AB inom Riksidrottsförbundets medlemsorganisation. Oscar Larsson får under denna period inte heller delta i tävling godkänd eller organiserad av professionell liga eller annan internationell eller nationell evenemangsorganisation eller idrottsaktivitet, på elitnivå eller nationell nivå, som erhållit statligt bidrag.