Hem / Bestraffningar antidoping / 52-20 Jenny Fransson

Dopingnämndens beslut

Namn: Jenny Fransson
Förening: Gällivare SK
SF: Svenska Brottningsförbundet
Testtillfälle: Utom tävling
Dopingförseelse: Idrottens Antidopingreglemente, art 2.1
Förekomst av metaboliter till metyltestosteron

Bakgrund

Dopingkommissionen har i anmälan den 27 mars 2020 uppgett att det den 9 januari 2020 genomfördes en dopingkontroll beträffande Jenny Fransson. Efter analys av det urinprov som hon lämnade vid dopingkontrolltillfället meddelade Dopinglaboratoriet vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge att provet innehöll metaboliter till metyltestosteron, som är en förbjuden icke-specificerad substans enligt Dopinglistan.

Beslut

Jenny Fransson har varit avstängd enligt art. 7.9.1 i Idrottens Antidopingreglemente sedan den 28 januari 2020.

Dopingnämnden beslutar enligt artikel 2.1 i Idrottens Antidopingreglemente att, i enlighet med artikel 10.2.1 i Idrottens Antidopingreglemente, avstänga Jenny Fransson under tiden från och med 28 januari 2020 till och med den 27 januari 2024 från deltagande i tävling eller annan aktivitet (annat än godkänt antidopingrehabiliteringsprogram) som godkänts eller organiserats av Riksidrottsförbundet eller specialidrottsförbund, förening eller IdrottsAB inom Riksidrottsförbundets medlemsorganisation. Jenny Fransson får under denna period inte heller delta i tävling godkänd eller organiserad av professionell liga eller annan internationell eller nationell evenemangsorganisation eller idrottsaktivitet, på elitnivå eller nationell nivå, som erhållit statligt bidrag.